fw1.pretis.cz

Zobrazit podrobné grafy sítě a provozu firewallu

Graf toku dat denní


Internet O2 VDSL modem IP: 85.70.129.138Internet GoldWare radio IP: 91.237.238.89Lokalni siť

Management LAN 192.168.22.1/24


VLAN2 192.168.2.1/24


VLAN3 192.168.112.1/24


Firewall

Stavy


Chyby